Informacje o projekcie

Projekt „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Adresatami są nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Cele projektu:

 • eskalacja i dostosowanie do potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół kierunków jw.;
 • wykształcenie u odbiorców nowych, praktycznych umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy i poszerzenie wiedzy w zakresie nowych technologii w inżynierii i budownictwie oraz konserwacji architektury i wystroju architektonicznego;
 • polepszenie i wskazanie kierunków współpracy uczestników projektu z przedsiębiorstwami.

Program stażu obejmuje:

 • nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno;
 • praktyczne zajęcia na terenie robót budowlano-konserwatorskich oraz w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie;
 • projektowanie AutoCAD, ArchiCAD;
 • autokarowe wyjazdy - praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu oraz rewitalizacja architektury postindustrialnej na przykładzie Łodzi).

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. LISTOPAD 2013:  4-8 i 18-22.11.2013
 2. GRUDZIEŃ 2013:  2-11.12.2013
 3. STYCZEŃ 2014:  13-17 i 27-31.01.2014
 4. LUTY 2014:  3-7 i 17-21.02.2014
 5. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 6. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 7. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 8. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 9. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014 - nabór trwa
 10. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 11. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014
FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl